Meny Stäng

Så kan en spendanalys hjälpa ditt företag

Att göra en spendanalys kommer ge dig större insikt i ditt företags inköp och det är bra att ha koll på alla inköp som görs. Genom att få en inblick i alla inköp kan du bland annat genomföra besparingar, korrigera dina data och förenkla dina rutiner. Din verksamhet kanske redan har en bra ekonomi, men det betyder dock inte att där inte finns rum för effektiviseringar samt fler besparingar. Det leder i sin tur till fler möjligheter för tillväxt och investeringar i din verksamhet.

 

Vad ger en spendanalys dig kunskap om

Spendanalysen ger dig kunskap om verksamhetens inköps- och leverantörsmönster vilket ger dig en överblick över hur stora inköpsvolymerna är, hur fördelningen ser ut samt hur många leverantörer ni använder er av. Du får dessutom ett riktvärde som du kan använda till att mäta framgångarna med. Dessutom får du information om annat än bara utgifterna. Du kan till exempel se om fakturorna betalas i tid så att ni kan undvika förseningsavgifter. All information du får från spendanalysen kan hjälpa dig att korrigera felaktiga uppgifter samt uppdatera data som inte stämmer.

Låt inköpsavdelningen ta del av spendanalysen

När du låter din inköpsavdelning ta del av företagets spendanalys kan de enklare upplysa ledningen om eventuella besparingsmöjligheter, då de har större koll på vilka inköp som görs. Det hjälper dem att kunna göra kategoristyrda inköp och gör så att ni kan se vilka områden det läggs mest pengar på. Det ger helt enkelt en helt annan överblick av företagets ekonomi och gör det enklare att hålla reda på leverantörer, fakturor och avtal som verksamheten har. Du kan få pengar över att använda på företagets tillväxt istället.