Meny Stäng

Fonder – det här behöver du veta

En fond är en ansamling av värdepapper som bakas ihop och säljs mot privata eller institutionella placerare. En fond har vanligtvis en eller ett par fondförvaltare som sköter allt praktiskt arbete kring placeringarna. Sådant arbete kan till exempel vara att välja underliggande tillgångar, bevaka dessa samt yrka på återförande av källskatt till fonden. Syftet med fonden är att ge investerarna en god riskspridning till skälig risk. Det arbete som fondförvaltarna gör är i många fall omfattande och för de investerare som inte har tid eller kunskap att själva välja underliggande tillgångar kan en fond var ett mycket bra alternativ.

Fondkategorier

Fonder kan delas in i flera kategorier där några av dessa är aktiefonder, korta eller långa räntefonder, företagsobligationsfonder och hedgefonder. Den vanligaste fonden är aktiefonden och för att få sälja en fond i Sverige måste den enligt lag ha minst 16 innehav. För den som har tid och kunskap är det möjligt att skapa sig en egen aktieportfölj som motsvarar en fond. Att välja ut rätt bolag kan dock många gånger vara svårt. Dessutom tenderar många investerare att välja ett alldeles för litet antal bolag i för få branscher, vilket ökar risken till större förluster vid nedgång på börsen.

Fondavgifter

Det arbete som fondförvaltarna gör är många gånger tidskrävande och kräver hög kunskap och utbildning inom området. Självklart är detta någonting de vill ha betalt för och därför har de flesta fonder en avgift på ett fåtal procent. Avgiften varierar mycket från fond till fond och beror på hur aktiv eller passiv fonden är. En passiv indexfond som bara investerar i de bolag som ligger inom ett visst index är ofta betydligt billigare i fondavgift än de som är aktiva. En sådan fond kräver betydligt mindre jobb än en aktiv fond och genererar också mindre transaktioner, vilket sammanräknat gör att avgiften ofta är så låg som runt 1 %.